Vad skall vi designa idag?

Vi är ImsirDesign och är passionerade kring UX/UI design, utveckling av hemsidor, HMI, branding och produktutveckling!

Klienter och samarbetspartners

Vi har ett brett utbud av klienter samt samarbetspartners och bland de bästa vi vet är att ta oss ann nya utmaningar

allt
bemuf
sr
rgnt
sprevo
padeila
Carrot
PrijedorLogo
Volvo-Penta-Stacked-Spread-Word-Mark-Black
pladis-logo
11091424_10153478129602900_2937474447265083077_n
Volvo-Iron-Mark-Black.svg
SKF_logo.svg
AvancezChalmersU_black_centered
AFRY_Logotyp_Liggande_JPG

Övergripande process

När man verkligen förstår vilka problem och behov existerar, först då kan man leverera tjänster och produkter som skapar affärs- samt kundvärde.

1. Insikt

Insamling av information om användaren och marknadsläget via användarobservationer, intervjuer och lägesanalyser.

Informationen används som grund för konceptutvecklingen där bestämda affärsmål och tekniska begränsningar tas i beaktning. (Intervjuer, observationer, workshops, konkurrensanalys)

2. Definition

Den insamlade information, struktureras, visualiseras och prioriteras för att man skall få en gemensam bild av vad som skall göras.  (Persona, kundresa, problemkarta)

3. Design & konceptutveckling

Till en början är det fokus på en stor kvantitet av idéer som succesivt bygger på varandra. Det koncept som bäst möter identifierade behov och affärsmål försätter utvecklas på detaljnivå.

Digitala komponenter får sin grafiska stil, uttryck, innehåll och designriktlinjer skapas. (Brainstorming, idéer, skisser, lösningskarta)

4. Prototyping

De koncept som har mest potential ges liv via enkla och klickbara prototyper som är till för att snabbt kunna utvärdera och testa olika funktioner samt scenarion.

En utvecklad sajtkarta används som underlag för skapandet av prototypen för att se till att alla delar är med. (Klickbara prototyper, sidmallar, sajtkarta)

5. Användbarhetstester

Användarbarhetstesterna är till för att utvärdera ifall lösningskonceptet löser de problem och behov som tidigare har definierats. Önskvärt är att användare som tillhör rätt målgrupp får chansen att utvärdera lösningsförslagen, gärna i verklighetstrogna situationer.

Lösningsförslagen justeras i enighet med de lärdomar som framkommer från testerna. (Vinnande prototyp)

6. Arbete med utveckling

För att leverera en produkt som löser verkliga problem för verkliga användare behöver man arbeta vidare med lösningen och följa upp med användarhetstester av färdig kod. Arbetet sker bäst via en utforskande förbättringsprocess parallellt med en leveransprocess.  Tillslut går lösningen live och brukare kan börja använda produkten eller tjänsten! (WordPress, HTML, CSS)

I framtiden utförs eventuella uppdateringar och förändringar för att möta nya förväntningar och krav.

Lean UX - Den iterativa designprocessen

LEANUX

Tjänster

Vi utför design och produkt utveckling för stora och små företag, föreningar och privatpersoner. Och vi gör det bra.

Utformning av produkter och tjänster

Produktutveckling

Vi skapar enkla, vackra och praktiska gränssnitt för produkter och tjänster. Vi jobbar även med solid och ytmodellering av 3D modeller med fokus på ritningar, konstruktion och design.

Responsiva applikationer

Webb- & apputveckling

Vi skapar UX/UI och SEO optimerade hemsidor och applikationer som når ut till rätt målgrupp. 

Utvalda projekt

Vi älskar våra kunder. Låt oss arbeta tillsammans och utföra framgångsrika projekt. Inget projekt är för stort eller för litet.

motorcykel

Utveckling av infotainmentsystem

RGNT Motorcycles

Utveckling av ett infotainment system, planerat att bli inkluderat i model NR.1 för RGNT Motorcycles
Allt

Utveckling av hemsida

ALLT I ETT BYGG

Framtagande av en responsiv hemsida för ett nystartat byggföretag

LET’S TALK!

Hör gärna av dig så kan vi prata om projekt, sammarbeten, design och ćevapi

+46 73 588 04 81

adis@imsirdesign.se

+46 73 588 04 81
adis@imsirdesign.se

ImsirDesign

Godkänd för FA-skatt
copyright © imsirdesign.se 2021
Cookie policy